Logo Invalpool het Groene Hart

Privacybeleid

Invalpool Het Groene Hart vindt het waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie van groot belang. Invalpool Het Groene Hart streeft er dan ook naar om de bescherming en het correct gebruik van jouw persoonsgegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij jou uit op welke manier Invalpool Het Groene Hart jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Invalpool Het Groene Hart, inclusief de aangesloten scholen en schoolbesturen.

Hieronder vind je het volledige document.

Privacyverklaring

Inleiding

Invalpool Het Groene Hart gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de website(s) van Invalpool Het Groene Hart. In deze privacy verklaring staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging op onze website(s).

Algemeen

Invalpool Het Groene Hart:

 • gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de website van Invalpool Het Groene Hart.
 • verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Invalpool Het Groene Hart aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.
 • bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Invalpool Het Groene Hart deze verzamelt of verwerkt.
 • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de privacy wetgeving in acht.
 • hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid.

Cookies

Invalpool Het Groene Hart maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van functionele cookies om de website(s) naar behoren te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en staan daarom standaard aan.

Daarnaast maakt Invalpool Het Groene Hart op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van social media en tracking cookies. Bij het eerste bezoek aan een website van Invalpool Het Groene Hart wordt de bezoeker gei╠łnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Doeleinde

Invalpool Het Groene Hart verwerkt en verzamelt persoonsgegevens alleen wanneer hier een doel voor is en de reden volgens de privacywetgeving is toegestaan.

Persoonsgegevens worden via de website verwerkt met het doel om te communiceren met gebruikers of andere websites, om sollicitaties in behandeling te nemen en om surfgedrag te analyseren om daarmee de website te verbeteren. Hier is bijvoorbeeld toestemming voor gegeven, of de verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of er speelt een gerechtvaardigd belang.

Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, dan kun je op ieder moment jouw toestemming weer intrekken.

Soort persoonsgegevens

Invalpool Het Groene Hart verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruikgemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze gegevens door de gebruiker aan ons zijn verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over activiteiten gebruiker op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Beveiliging

Invalpool Het Groene Hart draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo worden jouw gegevens die je via een online formulier aan Invalpool Het Groene Hart verstrekt, via een beveiligde verbinding verzonden. De gegevens worden ook versleuteld tijdens de verzending. Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Invalpool Het Groene Hart die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.

Verstrekking aan derden

Invalpool Het Groene Hart verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in jouw opdracht of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Invalpool Het Groene Hart kan het beheer en bewerken van jouw persoonsgegevens laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Invalpool Het Groene Hart onder voorwaarden dat deze derden het bepaalde in dit reglement in acht nemen.

Rechten gebruiker

Je hebt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw eigen persoonsgegevens.

Verzoeken en verdere klachten kunnen worden gezonden aan info@invalpoolhetgroenehart.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven